По-организирани в живота

По-организирани в живота

По-организирани в живота – такива трябва да бъдем всички. Някои хора са организирани по рождение – наследили са генетически това ценно качество, което ще им помага през целия им живот. Други индивиди са родени без ясно изразен афинитет към организираност във...