Песимизмът и оптимизмът

Песимизмът и оптимизмът

Песимизмът и оптимизмът са двете страни на личностно подсъзнание. Афоризмите, свързани с песимизма и оптимизма са безброй и отразяват правдиво особеностите на тези две понятия. Разбира се, нещата далеч не се изчерпват с добре известната и често цитирана сентенция, че...